Blog

The Optical Foundation / Uncategorized  / (DUTCH) ANBI STATUS OBTAINED

(DUTCH) ANBI STATUS OBTAINED

[:nl]Sinds 15 februari 2011 staat The Optical Foundation in de lijst met Goede Doelen, welke door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),  waardoor al uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wat betekent dit voor The Optical Foundation?Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat The Optical Foundation gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling, wat de transparantie van onze stichting ten goede doet komen. Met deze aanstelling wordt bekrachtigd dat The Optical Foundation al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling. Voor The Optical Foundation  betreft dit het mede-opleiden van voornamelijk vrouwelijke studenten tot optometrist, wat bijdraagt aan hun (economische) zelfstandigheid. Hierdoor kunnen zij meer metingen verrichten waardoor oogzorg, in het bijzonder voor kinderen in Ghana, toegankelijk kan worden gemaakt. Goed zien is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Als een kind goed kan zien, kan dit beter meekomen op school, waardoor een betere toekomst kan worden gegenereerd.

Wat betekent dit voor mij als sponsor of donateur?Naast het feit dat The Optical Foundation zich naar buiten toe kan profileren als een transparante organisatie brengt de ANBI aanstelling ook gunstige voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs. The Optical Foundation is geheel afhankelijk van giften om haar doelen te kunnen verwezenlijken. De financiële hulp van sponsoren en donateurs vormt dan ook een essentiële basis in het voortbestaan van de organisatie. Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan The Optical Foundation vanaf 15 februari 2011 heden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Meer informatie?Mocht uw interesse zijn gewekt en zou u graag meer willen lezen over de voorwaarden van de ANBI-status verwijzen wij u naar www.anbi.nl.

[:en]As of February 15, 2011, the Dutch Tax Service (Belastingdienst) has granted the ANBI status to The Optical Foundation. The Dutch abbreviation ANBI means Algemeen Nut Beogende Instellingen (Institution Aimed at the Common Good) refers to charitable, religious, humanistic, cultural and scientific institutions whose mission and operations are deemed by the Tax Service overwhelmingly to serve the Common Good.

What does this mean for The Optical Foundation?

Obtaining the ANBI status means that The Optical Foundation may be seen as mature and honest institution, this transparency is beneficial for our foundation. Having been granted this status means that 100 percent of The Optical Foundation’s money raised via sponsorships and donations is put toward the organization’s objectives. For The Optical Foundation these refer to educating mainly female optometry students, thus contributing to their (economic) independence. This allows them to perform more measurements, while allowing eye care, particularly for children in Ghana, to be made accessible. Good vision is essential for the development of a child. Being able to see properly gives a child an opportunity to keep up in school and allows the child to attain a better future.

What does this mean for me as a sponsor or donor?

Besides the fact that The Optical Foundation can present itself to the outside world as a transparent organization the ANBI status also favours The Optical Foundation ‘s Sponsors, Contributors and Supporters in countries that grant tax concessions to foreign registered charities, as well as those based in the Netherlands. Sponsors, Contributors and supporters who have made a donation to The Optical Foundation may be able to deduct the amount from taxable income.

More information?

If you would like to know more about the conditions of the ANBI status, please refer to www.anbi.nl.